Pelet prodaja Beograd - radi kupovine peleta kontaktirajte nas putem sledeće stranice >>

   
     Pelet prodaja - 011/397-30-58
Tap To Call

Šta je pelet   arrow

Pelet – bio-gorivo budućnosti

Pelet je visokokalorično ekološko bio-gorivo budućnosti. Pelet je izuzetno zastupljen u svetu kao najisplativije gorivo. Pelet se proizvodi tehnološkim procesom mlevenja drveta, zatim njegovog adekvatnog sušenja i stiskanja – presovanja.

Pelet se dobija od piljevine i strugotine isključivo suvog drveta. U pelet proizvodnji se koriste sledeće vrste drveta – bukva, jasen, hrast, čamovina, topola, lipa i slično. 

Šta je pelet i kako se presuje

Pelet je rezultat tehnološkog procesa mlevenja gore navedenog drveta. Zatim, mleveno drvo se dodatno suši i presuje pod izuzetno velikim pritiskom (osnova kada je u pitanju pelet proizvodnja). Prilikom presovanja mlevenog drveta pod ekstremnim pritiskom, podiže se temperatura drveta do te mere da nastaje prirodni lepak koji spaja svu masu i nastaje – pelet.


Kao što vidite, u procesu stvaranja peleta ne koriste se hemikalije što je od krucijalne važnosti. Više o tome da li je pelet zdrav, pročitajte na sledećoj stranici >> da li je pelet zdrav <<


Iznad smo naveli od kojih sve vrsta drveta se proizvodi pelet, da ga dodatno sušimo i zatim presujemo. Pelet jeste isplativ, koliko je isplativ pročitajte na sledećoj stranici >> da li se isplati pelet <<


Vaš pelet prodaja Beograd Tim


 

Pratite nas!