Pelet prodaja Beograd - radi kupovine peleta kontaktirajte nas putem sledeće stranice >>

   
     Pelet prodaja - 011/397-30-58
Tap To Call

Prednosti peleta   arrow

Prednosti peleta su mnogobrojne, navešćemo Vam neke od njih.


Iskorišćenost energije kod peleta – prednosti peleta

Da krenemo od iskorišćenosti energije kod peleta od neverovatnih 90-98%. Bitno je naglasiti da kod klasičnih goriva, peći, kamina i kotlova(drvo i ugalj) iskorišćenost energije iznosi maksimalno 70%.

Isplativost toplotne energije dobijene iz peleta – prednosti peleta

Toplotna energija koju dobijamo iz peleta je između dva i šest puta isplativija u odnosu na goriva koja dobijamo iz fosilnih goriva.

Učestalost loženja peleta – prednosti peleta

Pelet se za razliku od drugih goriva može koristiti kao tečno gorivo! Prilikom korišćenja peleta, pelet se sipa u predviđene zapremnike peći, odakle dalje izlazi dozirana količina peleta koja gori i stvara toplotnu energiju. Iz tog razloga, nema potrebe za konstantnim loženjem na svakih par sati kao kod uglja i drva.

Nema potrebe da za dimnjakom – prednosti peleta

Kod grejanja na pelet nema potrebe koristiti dimnjak, količina dima je minimalna. Za grejanje na pelet možete koristiti običnu cev kao izduv, što je daleko bolje rešenje koje zauzima minimalno prostora.


Saznajte više o peletu iz naše ponude >> peletprodajabeograd.rs/pelet-prodaja-beograd <<


Pelet prodaja Beograd

Pelet prodaja Beograd – prednosti peleta

Pratite nas!