Pelet prodaja Beograd - radi kupovine peleta kontaktirajte nas putem sledeće stranice >>

   
     Pelet prodaja - 011/397-30-58
Tap To Call

O peletu   arrow

Kada spominjemo pelet, mislimo na visokokalorčno gorivo koje je isplativije od konkurenata. Kao čisto bio-gorivo, pelet se koristi svuda u svetu kako u industriji tako i u domovima, stambenim jedinicama.

Kako se proizvodi pelet?

Pelet dobijamo tehnološkim procesom mlevenja drveta – strugotine, piljevine, njihove obrade i presovanja. Piljevina i strugotina bukve, jasena, hrasta, čamovine, topole, lipe se melje, suši na adekvatan način i zatim presuje. Presovanje se obavlja pod ekstremnim pritiskom i visokoj temperaturi pri čemu se iz drveta oslobađa prirodni lepak koji spaja celu masu i nastaje – pelet.

Detaljnije o proizvodnji pelete na sledećoj stranici >> https://peletprodajabeograd.rs/sta-je-pelet/ <<


Da li je pelet zdrav?

Pelet jeste zdrav! Pričamo o bio-gorivu koje prilikom svog sagorevanja oslobađa minimalnu količinu štetnih gasova. Količina pepela kod sagorevanja peleta iznosi 0.8-1%! Proizvodnja peleta se odvija uz minimalno zagađivanje životne sredine.

Detaljnije o temi da li je pelet zdrav na sledećoj stranici >> https://peletprodajabeograd.rs/da-li-je-pelet-zdrav <<


Da li je pelet isplativ?

Isplativost peleta je zagarantovana! Pelet sadrži nizak nivo vode (do 8%), energetska vrednost peleta iznosi 18MJ/kg (5kW/Kg). Pelet je isplativiji od svojih konkurenata struje, nafte i plina. Iskorišćenost peleta iznosi 98%, stoga dolazimo do zaključka da je isplativost peleta zagarantovana.

Detaljnije o temi da li je pelet isplativ na sledećoj stranici >> https://peletprodajabeograd.rs/da-li-se-isplati-pelet/ <<


Pelet je bio-gorivo današnjice i budućnosti, njegova svojstva ga dižu iznad konkurencije sa razlogom!


Vaš pelet prodaja Beograd Tim


 

Pratite nas!