Pelet prodaja Beograd - radi kupovine peleta kontaktirajte nas putem sledeće stranice >>

   
     Pelet prodaja - 011/397-30-58
Tap To Call

Kako prepoznati kvalitetan pelet   arrow

Kako prepoznati kvalitetan peletProdaja Peleta Beograd Timsaznajte kako prepoznati kvalitetan pelet


Kada bi sugrađani znali kako prepoznati kvalitetan pelet, prodaja peleta niskog kvaliteta/sumnjivog kvaliteta bi bila svedena na minumum. Kvalitetan pelet možete lako prepoznati, čak sa velikom sigurnošću znati da se radi o kvalitetnoj vrsti peleta.


Kako prepoznati kvalitetan pelet?

Kvalitetan pelet je čist pelet – bez prašine, sjajan pelet, dužine oko 6mm, miriše na drvo i nema napuknuća po sebi. Ukoliko uzmete u ruku pelet, on mora da bude čist bez prašine. Kvalitetan pelet se proizvodi od drveta, najboljeg dela drveta, ne od kore, granja i slično. Pakovanje peleta treba biti hermetički zatvoreno, tako je zaštićeno od vlage koja mu smanjuje kaloričnu vrednost/kvalitet, pa je potrošnja peleta veća.

Naš pelet se proizvodi od bukovog drveta i samim tim je pelet visokog kvaliteta.

Kako prepoznati kvalitetan pelet – sertifikat kvaliteta peleta

Kvalitetan pelet poseduje sertifikat kvaliteta koji potvrđuje da se radi o kvalitetnom peletu. Takođe, sertifikat sadrži sve potrebne informacije koje nam govore o kvalitetu peleta. Ispod Vam prilažemo naš sertifikat kvaliteta peleta iz ponude.

Izrada peleta - sertifikat - Pelet prodaja Beograd

Izrada peleta – sertifikat – Pelet prodaja Beograd


Kako prepoznati nekvalitetan pelet >> www.peletprodajabeograd.rs/kako-prepoznati-nekvalitetan-pelet <<


 

Pratite nas!